17,900.-
ถ่ายภาพ Indoor & Outdoor
ภาพขยายหน้างาน
ขนาด 20x24
(พร้อมกรอบหลุยส์ 1 ภาพ)
LCD 8x12
พร้อมภาพ 20 ภาพ
ชุดใส่ถ่ายภาพ
ท่านละ 3 ชุด
ให้ไฟล์ภาพทั้งหมด
19,900.-
ถ่ายภาพ Indoor & Outdoor (Lakeside 2)
ภาพขยายหน้างาน
ขนาด 20x24
(พร้อมกรอบหลุยส์ 1 ภาพ)
ภาพ 8*10
จำนวน 10 ภาพ
ภาพลงอัลบั้ม 14 ภาพ
ชุดวันงานเจ้าสาว
1 ชุด (ไทย)
ชุดวันงานเจ้าบ่าว
1 ชุด (ไทย)
ชุดถ่ายภาพ
ท่านละ 3 ชุด
ชุดถ่ายภาพ
1 ชุด (ไปรเวท)
ให้ไฟล์ภาพทั้งหมด
22,900.-
ถ่ายภาพ Indoor & Outdoor
ภาพขยายหน้างาน
ขนาด 20x24
(พร้อมกรอบหลุยส์ 1 ภาพ)
ภาพ 16x20
(เฉพาะภาพ 1 ภาพ)
LCD 8x12
พร้อมภาพ 20 ภาพ
ชุดวันงานเจ้าสาว
1 ชุด (ไทย)
ชุดวันงานเจ้าบ่าว
1 ชุด (ไทย)
ชุดถ่ายภาพ
ท่านละ 3 ชุด
ชุดถ่ายภาพ
1 ชุด (ไปรเวท)
ให้ไฟล์ภาพทั้งหมด
27,900.-
ถ่ายภาพ Indoor & Outdoor
ภาพขยายหน้างาน
ขนาด 20x24
(พร้อมกรอบหลุยส์ 1 ภาพ)
ภาพ 16x20
(เฉพาะภาพ 1 ภาพ)
LCD 10x12
พร้อมภาพ 20 ภาพ
ชุดวันงานเจ้าสาว
2 ชุด (เลือกในร้าน)
ชุดวันงานเจ้าบ่าว
2 ชุด (เลือกในร้าน)
ชุดถ่ายภาพ
ท่านละ 3 ชุด
ชุดถ่ายภาพ
1 ชุด (ไปรเวท)
ให้ไฟล์ภาพทั้งหมด
32,900.-
ถ่ายภาพ Indoor & Outdoor
ภาพขยายหน้างาน
ขนาด 20x30
(พร้อมกรอบหลุยส์ 1 ภาพ)
ภาพ 20x24
(เฉพาะภาพ 1 ภาพ)
LCD 10x12
พร้อมภาพ 25 ภาพ
ชุดวันงานเจ้าสาว
2 ชุด (เลือกในร้าน)
ชุดวันงานเจ้าบ่าว
2 ชุด (เลือกในร้าน)
ชุดใส่ถ่ายภาพ
ท่านละ 3 ชุด
ชุดถ่ายภาพ
1 ชุด (ไปรเวท)
แต่งหน้าวันจริง
1 เวลา (ในสตู)
ให้ไฟล์ภาพทั้งหมด
RKWEDDING
Copyright © RKWedding 2013. All Rights Reserved.
Website By Fastbeyond.com